Uncategorized

जबरदस्त जोक, शिरपूर मध्ये****

शिरपूर मध्ये एका लग्न समारंभात वधुच्या आईच्या कानात हळुच कोणीतरी काही सांगीतलं.

वधुची आई तात्काळ उठ.ली, आणि तेथुन निघून गेली. निघताना वधुचे पिता व भटजींच्या कानात सांगीतले, ते दोघेही पटकन तेथून पळाले.

असं करता करता ५०-६० महिला व पुरूष लग्न मंडपातून निघुन गेले.

नवरदेव, त्याचे वडील व वर पक्षातील सर्व वऱ्हाडी मंडळी
घाबरून गेली, कि अचानक काय झालं..?

नंतर वरपित्याच्या कानात कोणीतरी सांगीतलं,

अहो घाबरण्यासारखं काही नाही.

आमच्या गल्लीत, नळाला पाणी आले आहे…!!!
🥱😲🤭🤔😆😝

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!