Uncategorized

लाभार्थ्यांच्या धान्य वाटपाचे दर व परिमाण जाहीर

वाशिम,दि.२७ (जिमाका) लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना २०१३ नुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना,एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी माहे जून २०२२ साठी प्राप्त नियतन धान्याचे परिमाण व दर जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रति शिधापत्रिका गहू १८ किलो , तांदुळ प्रति शिधापत्रिका १७ किलो परिमाण असुन गहू प्रति किलो २ रूपये व तांदुळ ३ रूपये किलो असणार आहे.
प्राधान्य कुटूंब योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रति लाभार्थी गहू २ किलो व तांदुळ प्रतिलाभार्थी ३ किलो परिमाण असेल. गहू प्रतिकिलो २ रूपये व तांदुळ ३ रूपये किलो असणार आहे.
एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका शेतकरी असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी गहू प्रति व्यक्ती ४ किलो व तांदुळ प्रति व्यक्ती १ किलो परिमाण आहे. दर गहू प्रतिकिलो २ रूपये व तांदुळ ३ रूपये किलो राहणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतंर्गत अंत्योदय योजनेतील प्रत्येक लाभार्थी १ किलो गहु, ४ किलो तांदुळ मोफत वितरीत करण्यात येत आहे. व प्राधान्य कुटूंब योजनेतील प्रतिलाभार्थी २ किलो गहू व ३ किलो तांदूळ मोफत वितरित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी संदीप महाजन यांनी कळविले आहे.

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!