You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!
ताज्या बातम्या

मनवेल परीसरात येथे मनरेगाची कामांची प्रतिक्षा

गोकुळ तायडे

मनवेल ता यावल (Active न्युज टीम)

मनवेल परीसरात शेतीची कामे ठप्प झाली आहे.कामे नसल्यामुळे मजुर रीकामे असुन रोजगार हमी योजनाअंर्तगत मरेगाची कामे सुरु करण्यांत यावी अशी मागणी मनवेल परीसरातुन होत आहे.

मनवेल परीसरातील शेतमजुरांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे.खरीप व रब्बी हंगामाची कामे ठप्प झाली आहे. मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून महात्म गांधी रोजगार हमी योजनाअंर्तगत मजुरांनी काम मिळावे म्हणून नाव नोदंणी करुन जाँबकार्ड मिळवळे मात्र ते शो-पीस ठरत आहे.

शाषनाकडुन वर्षभरात शंभर दिवस काम देण्याची हमी दिली आहे.काम न दिल्यास भत्ता देण्याची तरतुद करण्यांत आली आहे मात्र रोजगार हमी योजनाअंर्तगत कामे अर्धी आमची व अर्धी अधिकाऱ्यांची असल्याचे दिसुन येत आहे.

ग्रामीण भागात कामे नसल्यामुळे मजुर पर जिल्हात ऊस तोड व विटा भट्टीवर गेली होती ती परत येत असुन रोजगाराचा शोधात भंटकती करीत आहे.

मरेगाची ची कामे मिळतीळ अशी आशा मजुरांना आहे.मात्र ती कागदावर असल्यामुळे खरे गरजूं वंचित राहात आहे.तालुक्यात अनेक ठिकाणी रोजगार हमी योजनाअंर्तगत कामे सुरु असली तरी कामांवर मजुर दुसरे तर वेतन दुसऱ्याचा खात्यावर जमा होत असुन रोजगार हमी योजनाअंर्तगत काम करणाऱ्या मजुरांची रोज भरली जाणारी मस्टर मात्र बोगस भरली जात असल्याचे सागण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री घरकुल योजना व प.स.कृषि विभागतर्फ शेतकऱ्यांना गोठा बांधकाम करण्यांची जबाबदारी मजुरांची आहे मात्र मजुर दिसत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाऱ् होत असुन खरे गरजूं मजुरांना वगळून बोगस मजुरांना आळा बसविण्यात यावा अशी मागणी होत आहे.

Share
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
error: कृपया बातमी कॉपी करू नका.चोरी करणे गुन्हा आहे
Close